Y Neuadd – The Hall

Mae Neuadd yr Hafod wedi ei leoli ym mhentref Gorsgoch ym mhlwyf Llanwenog. Adeiladwyd yn 1949 ar dir a roddwyd gan John Lloyd a’i fab Hafod-Yr-Wyn.

Adnewyddwyd y Neuadd yn ddiweddar a mae’n leoliad delfrydol I gynnal gweithgareddau amrywiol megis partion, priodasau, cyfarfodydd, dosbarthiadau a chyngherddau.

Ceir cyfleusterau modern yn cynnwys cegin, llwyfan mynedfa anabl a thoiledau , a gellir eistedd 100 yn gyffyrddus.

 

The Hall is situated in the village of Gorsgoch in the Llanwenog parish. It was built in 1949 on the land given by John Lloyd & son of Hafod-Yr-Wyn.

Recently it has been refurbished and is an ideal venue for a variety of events such as parties, Weddings, meetings, classes, concerts and fundraising activities.

Facilities to include Kitchen, Stage, disabled access and toilets and the multipurpose hall can comfortably fit 100 people.

Cost Llôg

Sesiwn 3 awr:

  • £15 Cyfarfodydd a dosbarthiadau o dan 15 o bobl
  • £25 Partion plant a dosbarthiadau dros 15 o bobl
  • £40 Cyngherddau a gweithgareddau codi arian

£50 am noson gyfan ar gyfer parti

Cysylltwch am bris llogi diwrnod cyfan. 

Nodir: Rhaid cael caniatad y pwyllgor ar gyfer yfed alcohol ar dir y Neuadd. Rhaid gadael cyflwr y Neuadd fel y derbyniwyd.

Hire Fee

3 hr session:

  • £15 for meetings and classes under 15 people
  • £25 for children’s parties and classes over 15 people
  • £40 for Concerts and fundraising event

£50 for a full evening party

For full day rate or any other enquiries please contact us.

Note: If alcohol is to be consumed on premises committee approval is needed. The Hall is to be left in the condition found.

Dyddiadur – Calendar

Cyswllt – Get in Touch

Llenwch y ffurflen i mewn os oes gennych chi cwestiwn

If you've got a query feel free to send us an e-mail by filling in the form.

Eich Enw / Your Name*

Eich Ebôst / Your Email*

Dewiswch Un / Choose One*

Eich Neges / Your Message*

 

 

 

Cyfeiriad - Address

Neuadd yr hafod, Gorsgoch, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9TE